Foto van Linnaeus Trio

Stichting Elytra

De projecten van Het Linnaeus Trio worden ondersteund door Stichting Elytra.

‘Het gaat niet goed met de aarde’ is een wijdverspreid gevoel in de maatschappij. De musici van Het Linnaeus Trio willen bijdragen aan bewustwording door voorstellingen te maken, om ogen te openen via de muziek. Concerten waar de boodschap niet metersdik bovenop ligt, maar die het publiek zich laat verwonderen over de schoonheid en het belang van de natuur.

Elytra betekent dekschilden: de verdikte en verharde voorvleugels bij kevers, die zijn veranderd tot schilden die de er onder liggende achtervleugels en het achterlichaam beschermen.

Het Linnaeus Trio herkent zich in de verscheidenheid aan kleuren die deze dekschilden kunnen aannemen en wil als beschermer optreden voor de kwetsbare natuur.

Stichting Elytra heeft ten doel het uitvoeren van muzikale projecten waarbij verbinding gezocht wordt met ecologische elementen.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • het uitvoeren van composities, gebaseerd opdedoelstellingenvande Stichting;
  • het verstrekken van compositie opdrachten met ‘de natuur’ alsleidraad;
  • het samenwerken met ecologisch deskundigen als inspiratiebron;
  • het muzikaal ondersteunen bij evenementen/lezingen, die passen bijdedoelstellingenvan de Stichting; en
  • het verzorgen van en medewerking verlenen aan educatieve projecten die passen bij de doelstellingen van de Stichting

Het bestuur van Stichting Elytra bestaat uit:
Dhr. Thom Koldenhof, voorzitter
Dhr. Wim Jan Ligtenberg, penningmeester
Dhr. Ruud de Jong, secretaris

Voor contact met de stichting mailt u naar info@linnaeustrio.nl