Vrienden van Het Linnaeus Trio

Draag je Het Linnaeus Trio een warm hart toe, en wil je bijdragen aan nog meer mooie concerten rond steeds andere ecologische thema’s? Steun het werk van de 3 musici dan met een gift, of word vriend!

Onlangs heeft Stichting Elytra de culturele ANBI status, wat fiscale voordelen oplevert, want Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Er geldt zelfs een extra gifenaftrek: particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en dit bedrag als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Er zijn verschillende manieren om Het Linnaeus Trio te steunen. Een gift investeren we altijd in het maken van voorstellingen. Hierbij kunt u kiezen of dat een algemene bijdrage is voor de voorstelling, of dat u (een deel van) een nieuwe opdrachtcompositie wil financieren, of wil bijdragen aan de financiering van nieuwe kostuums en het decor.

Dit kan extra leuk zijn, want dan kunnen we u op de hoogte houden van de vorderingen, nemen we u mee in het repetitieproces, waarmee u al vóór de première een uniek inkijkje krijgt in de voorstelling.

Contact

Heeft u interesse om Het Linnaeus Trio te boeken, informeer naar de mogelijkheden: info@linnaeustrio.nl

Telefoon:

06-18498328 (Jennifer van der Hart)

06-55342216 (Kees van der Harst)